Vols que el teu TFG tingui una aplicació real i no es quedi només en un pòster? T’agrada la divulgació de la ciència? Vols contribuir a fomentar una nova cultura científica més oberta i inclusiva en la societat?

La ciència ciutadana es refereix a la participació activa del públic en general en activitats de recerca. Fomenta un exercici de co-responsabilitat, transformant el rol de la comunitat de simples receptors passius d’una activitat de divulgació científica en veritables promotors d’un projecte de recerca real, i el rol dels científics (en aquest cas tu!) de simples divulgadors de la ciència en gestors de nou coneixement científic. La ciència ciutadana pretén, doncs, fer de l’educació una eina crítica i de transformació social.

Et proposem implementar una lliga cooperativa de ciència ciutadana entre centres de secundària per a caracteritzar noves regions genòmiques que han contribuït a l’adaptació de les diferents poblacions humanes al seu entorn. En el marc del teu TFG, crearàs materials interactius per a dotar l’alumnat de secundària dels coneixements i les destreses necessàries per a fer una caracterització preliminar de noves regions genòmiques, així com de la infraestructura necessària per a gestionar el nou coneixement científic que se’n generi. Durant tot el procés, comptaràs amb el suport tècnic i científic de l’equip docent del projecte ADAPTA’T.

A més de contribuir a fomentar enormement l’interès per la recerca científica entre l’alumnat de secundària, amb aquest projecte: (1) tindràs l’oportunitat d’aprofundir en el projecte ADAPTA’T, en el que ja vas participar el curs passat; (2) et formaràs amb noves habilitats pel teu futur, com la difusió i gestió del coneixement científic; (3) aprendràs a crear contingut interactiu i dinàmic amb H5P; (4) tindràs l’oportunitat de portar a la pràctica tots els teus materials al final del teu TFG, en el marc d’una estada Argó a la UAB per a estudiants de secundària; (5) hauràs contribuït de manera trascendental en la implementació d’un nou projecte de ciència ciutadana que, a partir del curs següent, es desplegarà al territori a través de canals d’ampli abast com els tallers Argó de la UAB, l’Oficina de Ciència Ciutadana, el Festival Barcelona Ciència o la Setmana de la Ciència, entre d’altres.

Ajuda’ns a portar ADAPTA’T a un nou nivell!

Més informació: pr.adaptat@uab.cat

Vídeo de l’Oficina d’ApS de la UAB: https://www.youtube.com/watch?v=XAiS6nAO2T8