Activitat creada per Laura Adell, Albert Alegret, Aleix Clarà i Narine Fischer